ศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดี

 
เรื่องที่น่าสนใจ
 

คำชี้แจง

เว็บไซท์นี้สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้เป็นแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ มิได้ต้องการสร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือเบียงเบนประวัติศาสตร์แต่ประการใด ผู้จัดทำมุ่งหวังให้เว็บแห่งนี้ได้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการค้นคว้าในระดับลึกต่อไป
ผู้จัดทำมิได้เป็นนักประวัติศาสตร์โบราณคดีหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการใด ๆ ในด้านนี้ เพียงแต่ผู้จัดทำมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องเหล่านี้ และมุ่งหวังที่จะเผยแพร่สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจท่านอื่นๆ รวมทั้งต้องการให้เว็บไซท์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการเผยแพร่ความรู้ของท่านผู้ที่สนใจท่านอื่น ๆ
ข้อมูลที่ได้บรรจุอยู่ในเว็บไซท์แห่งนี้ได้มาโดยการ คัดลอก จาก หนังสือ วารสาร และ แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้จัดทำได้อ่านมาและเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และได้มาจากท่านที่สนใจท่านอื่นๆ ส่งเข้ามาเพื่อนำเสนอ ผู้จัดทำมิได้มุ่งหวังในผลประโยชน์ใดๆ ที่จะเกิดกับผู้จัดทำ มิได้มุ่งหวังแสวงหากำไร หรือ การค้าใดๆ ทั้งสิ้น
ขอแสดงความขอบพระคุณ


เชิญชวน

ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเผยแพร่หรือนำเสนอข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจท่านอื่น ร่วมนำเสนอข้อมูลของท่าน ได้ที่เว็บแห่งนี้โดยรบกวนขอให้ท่านส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล์ของผู้จัดทำ ที่ shalawan@hotmail.com นี้ ซึ่งผู้จัดทำจะนำข้อมูลของท่านไปจัดรูปแบบในการลงในเว็บนี้ต่อไป ขอความกรุณาท่านได้โปรด แจ้งที่มาของข้อมูล และชื่อของท่าน ผู้จัดทำใคร่ขอเชิญชวนทุกท่าน พื่อความหลากหลายของข้อมูลของเว็บแห่งนี้


คุยกันก่อน

สวัสดีครับ

ไม่ได้เข้ามาแก้ไขเว็บเป็นเวลานานมากครับ เนื่องจากว่างานประจำยุ่งมากเหลือเกิน นึกขึ้นได้ว่าเราได้สร้างเว็บแห่งนี้เอาไว้และไม่ได้เข้ามาแก้ไขข้อมูลเป็นเวลานานมากแล้ว จึงเข้ามาดูซะหน่อยผู้จัดทำ
17 พฤศจิกายน 2545

   
กรุงศรีอยุธยาของเรา
   
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์เป็นกามโรค?
   
เกร็ดความรู้คราวเสียกรุง
   
บันทึกอภิปรายศิลาจารึกหลักที่1
   
แวะชมวัดวรเชษฐารามอยุธยา
   
สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน?
   

ความอยู่รอดของพระพุทธศาสนา อุทาหรณ์จากสมัยอยุธยา

    อักษรศิลป์และภาษาศิลป์ ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
    ศรีสุดาจันทร์ ใครว่าหล่อนชั่ว?
 
 

ตั้งกระทู้ - ถกประเด็น

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 


shalawan@hotmail.com

Last update : November 17, 2002

You are visitor #

To Enter Click Here
คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชม